THÔNG BÁO THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH SD xin thông báo về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

Kể từ năm 2021, SD chính thức thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV SD thành Công ty TNHH SD.

Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty chúng tôi không ảnh hưởng đến các giao dịch, các quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo các Hợp đồng đã ký kết.


← Bài trước Bài sau →