XK953 - Đồ chơi tung hứng Kendama

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 7 x 6 x 18 cm

Trọng lượng: 300 gram

 XK953 - Đồ chơi tung hứng Kendama
 XK953 - Đồ chơi tung hứng Kendama
 XK953 - Đồ chơi tung hứng Kendama
 XK953 - Đồ chơi tung hứng Kendama