MG006 - Xâu vòng tròn theo các dạng hình học

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 29 x 17 x 5,5 cm

Trọng lượng:

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 MG006 - Xâu vòng tròn theo các dạng hình học
 MG006 - Xâu vòng tròn theo các dạng hình học