NC056 - Sáu thanh tháo ráp

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 6,5 x 6,5 x 2 cm

Trọng lượng:

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 NC056 - Sáu thanh tháo ráp
 NC056 - Sáu thanh tháo ráp