MG147 - Học đếm đến 10 tròn

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su, ván ép và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 29 x 5 x 15 cm

Trọng lượng: 290 gram

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 MG147 - Học đếm đến 10 tròn
 MG147 - Học đếm đến 10 tròn
 MG147 - Học đếm đến 10 tròn
 MG147 - Học đếm đến 10 tròn