MG098 - Bộ nhận hình

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 19 x 19 x 3 cm

Trọng lượng:

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 MG098 - Bộ nhận hình