XK382 - Khay đựng trái cây

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cây ăn trái, gỗ vườn được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 12-20 x 4-6 cm

Trọng lượng: 700 gram

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 XK382 - Khay đựng trái cây
 XK382 - Khay đựng trái cây