XK374 - Bộ cối chày gỗ

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cây ăn trái, gỗ vườn được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 12 x 30 cm

Trọng lượng: 1 kg

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 XK374 - Bộ cối chày gỗ