XK981 - Bộ cờ ô quan Việt Nam

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 59 x 18,5 x 3 cm18 cm

Trọng lượng: 1,8 kg

 XK981 - Bộ cờ ô quan Việt Nam
 XK981 - Bộ cờ ô quan Việt Nam
 XK981 - Bộ cờ ô quan Việt Nam