XK938 - Bảng nhận hình số

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 28 x 19 x 3 cm

Trọng lượng: 650 gram

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 XK938 - Bảng nhận hình số