XK926 - Học đếm đến 100

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 11,5 x 26 x 40 cm

Trọng lượng: 800 gram

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 XK926 - Học đếm đến 100