XK921 - Xe gỗ xây dựng 29 chi tiết

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 27 x 21 x 6 cm

Trọng lượng: 

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 XK921 - Xe gỗ xây dựng 29 chi tiết