MG107 - Bộ xếp hình trên xe 36 chi tiết

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 24,5 x 23 x 7 cm

Trọng lượng: 3 kg

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 MG107 - Bộ xếp hình trên xe 36 chi tiết
 MG107 - Bộ xếp hình trên xe 36 chi tiết