MG097 - Bộ xếp hình xây dựng 51 chi tiết

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 31,5 x 31,5 x 3,5 cm

Trọng lượng: 2,3 kg

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 MG097 - Bộ xếp hình xây dựng 51 chi tiết
 MG097 - Bộ xếp hình xây dựng 51 chi tiết
 MG097 - Bộ xếp hình xây dựng 51 chi tiết