MG019 - Song loan

Mô tả

Nguyên liệu: Sơn, gỗ cao su và gỗ thông được khai thác và xử lý đúng quy định, thân thiện với môi trường và không có hóa chất độc hại.

Kích thước đóng gói: 14 x 6 x 5.5 cm

Trọng lượng:

Xuất xứ: Sản xuất tại Công ty TNHH MTV SD, Việt Nam

 MG019 - Song loan